Tự tin quá mức về bản thân

https://messiahtrangsg1069.webs.com/apps/blog/show/48336409-du-h-7885-c-sinh-m-7929-chia-s-7867-kinh-nghi-7879-m-ocirc-n-thi-7841-t-8-5-k-7929-n-ng-n-oacute-i

Theo tư vấn du học USIS Education cho hay rớt thị thực lần thứ nhất là vì may rủi, thế nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của bạn thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi tự tin quá mức về bản thân. Bạn đừng nghĩ