Đơn vị tổ chức sự kiện pro

https://www.empowher.com/user/2555558

– đơn vị sự kiện trọn gói: tư vấn phương án, lên kịch bản, báo giá, thủ tục, bản vẽ, các tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người dòng, mc, ca sĩ, nhóm nhảy, lực lượng múa, ban nhạc, nghệ sỹ lừng danh,