0
Theo nhận định của chúng tôi thì chỉ phải trong số 3 đến năm năm nữa, khu này sẽ trở nên điểm tạo hoạt động giao thương kinh tế xây mạnh mẽ, sầm uất tại Quận 9, kéo theo nhiều nguồn cư dân sang trọng từ trung tâm

Comments